CẢI TỔ DI TRÚ/ DU HỌC- QUY ĐỊNH MỚI KIỂM SOÁT THƯ CHẤP THUẬN (LOA) TRONG DU HỌC

QUY ĐỊNH MỚI, KIỂM SOÁT DU HỌC

IRCC News – Chính sách

Bộ Di trú Canada IRCC công bố chính thức các QUY ĐỊNH MỚI CHO DU HỌC, chi tiết cụ thể:
  • Từ 01/12/2023, tất cả các cơ sở giáo dục (DLI) phải báo cáo danh sách Thư Chấp Thuận LOA (Letter of Acceptance) trực tiếp đến IRCC
  • Qua năm 2024, IRCC sẽ có danh sách các cơ sở giáo dục “đạt chuẩn”, trong các lĩnh vực chất lượng đào tạo, hỗ trợ sinh viên và chất lượng đầu ra, để ưu tiên hơn trong việc xét duyệt Study Permit
  • IRCC sẽ tiến hành cải tổ chính sách cho giấy phép làm việc sau tốt nghiệp PGWP (Post Graduation Work Permit)

NHẬN ĐỊNH

  1. Việc kiểm soát du học Canada, cụ thể là quy định xác minh LOA này, là động thái kịp thời của Chính phủ, là một hành động của Chương Trình Cải Tổ Di Trú 2023 Vì Một Canada Giàu Mạnh, cũng như kịp thời đối phó nạn gian lận trong du học, xin visa du học Canada xảy ra ngày càng nhiều trong thời gian gần đây.
  2. Quy định này tuy khiến các cơ sở giáo dục phải thêm việc, nhưng về dài sẽ tạo nhiều lợi thế cho cơ sở giáo dục chuẩn mực, cũng như sinh viên học sinh của các cơ sở đó.
  3. Chắc chắn sẽ còn nhiều hành động cụ thể nữa của Canada cho du học tiếp tục được ban hành trong thời gian tới, và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật.

Tóm lược & dịch: Andrew T. Anh Duong, RCIC

Nguồn: IRCC