CẢI TỔ DI TRÚ – CANADA TẠM NGỪNG NHẬN THÊM SELF-EMPLOYED BUSINESS VISA TỪ 30/4/2024

IRCC NEWS – CANADA HẠN CHẾ SELF-EMPLOYED BUSINESS VISA TỪ 30/4/2024

SELF-EMPLOYED VISA – Ngày 29/4/2024 Bộ trưởng Di trú Marc Miller công bố kế hoạch sắp tới của Chính phủ đối với diện Self-employed này như sau:

  1. Hiệu lực từ 30/4/2024, Canada sẽ tạm ngừng nhận hồ sơ Self-employed mới. Thời hạn ngừng không được đề cập;
  2. Diện Self-employed dùng để lựa chọn người có thể làm chủ tự thân trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, văn hóa, giải trí có nhiều kinh nghiệm và thành tích có thể đóng góp cho nền kinh tế văn hóa xã hội Canada. 
  3. Canada quyết tâm giải quyết hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thời gian chờ đợi (vốn đã quá dài trong & sau covid19, khoảng 4 năm);
  4. Nhận định của Andrew Duong RCIC & Team:
  • Có lẽ đây là tin không vui cho các ứng viên có kế hoạch nộp hồ sơ mới, nhưng là tin vui cho các ứng viên đang chờ đợi;
  • Hy vọng IRCC sẽ sớm giải quyết tình trạng tồn đọng kéo dài cho diện Self-Employed nói riêng cũng như các diện di trú khác nói chung;

Tham khảo chi tiết KẾ HOẠCH ĐỊNH CƯ 2024-2026 CỦA CHÍNH PHỦ CANADA tại đây.

********

Tóm lược, dịch và thảo luận: Andrew Duong RCIC & Team 5/2024

VisasToCanada TAGS: News Immigration Di trú Canada, IRCC News, News Chính Sách Định Cư, Chương trình Cải tổ Di trú Canada 10/2023, Kế hoạch Định cư Canada 2024-2026

Nguồn: IRCC