CẢI TỔ DI TRÚ CANADA – IRCC CÔNG BỐ CÁC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Nhận định:

Di trú Canada vốn đang dẫn đầu thế giới trên nhiều khía cạnh, nay Chính phủ lại chuẩn bị cải tổ sâu rộng thêm thì sẽ ngày làm khiến tính vượt trội của di trú Canada trở nên rõ nét.

Link gốc Bộ Di Trú Canada IRCC.

Dịch & tóm lược: Andrew Duong (11/2023)

Các kế hoạch & hành động của Chương Trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023 Vì một Canada Giàu Mạnh, bao gồm:
  1. RÚT NGẮN THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ & CHỜ ĐỢI: tăng cường nhân viên và kỹ thuật, gia tăng các chính sách miễn visa…
  2. THU HÚT NHÂN LỰC CẦN THIẾT CHO CANADA: rà soát Bộ luật Di trú IRPA, gia tăng thu hút du học sinh…
  3. TĂNG CƯỜNG CHỐNG GIAN LẬN DI TRÚ: phối hợp chặt chẽ với hệ thống trường học & doanh nghiệp tuyển dụng lao động, chuẩn hóa trường học, xác thực LOA, chuẩn hóa doanh nghiệp…
  4. TĂNG CƯỜNG GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG: tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng tiếp cận thông tin di trú, bao gồm ứng viên và doanh nghiệp nhỏ…
  5. CHUẨN HÓA HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỨ LÝ HỒ SƠ
  6. TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ NGƯỜI MỚI ĐẾN
  7. GIỮ VỮNG NGÔI VỊ CẠNH TRANH HÀNG ĐẦU CỦA CANADA: chuẩn hóa chương trình Strat-Up Visa, gia tăng lựa chọn hi-tech,…
  8. TOÀN CHÍNH PHỦ PHỐI HỢP & HỖ TRỢ DI TRÚ
  9. HỖ TRỢ CÁC VÙNG MIỀN ĐẤT MỚI
  10. HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO HIỆU QUẢ VÀ KỊP THỜI HƠN

Chương trình Cải Tổ Di Trú sẽ bao gồm nhiều kế hoạch hành động & chính sách cụ thể cho từng mảng của nền di trú Canada, sẽ công bố lần lượt khi sẵn sàng, và sẽ được liên tục cập nhật trong các dòng tin tiếp theo trên trang thông tin này của chúng tôi.