Cải tổ di trú – BANG BRITISH COLUMBIA TUYÊN BỐ CẢI TỔ ĐÀO TẠO DU HỌC SINH BẬC SAU PHỔ THÔNG

BỘ GIÁO DỤC SAU PHỔ THÔNG & KỸ NĂNG TƯƠNG LAI BANG BRITISH COLUMBIA

CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH CẢI TỔ DU HỌC SINH QUỐC TẾ, NGÀY 30/01/2024

Ngày 30/01/2024, tỉnh bang British Columbia công bố chương trình Cải tổ Giáo dục Quốc tế của mình theo sau Chương trình Cải tổ Di trú Canada của chính phủ Liên bang 2023 cùng các hành động thực tế ngay sau đó của IRCC cho lĩnh vực Du học sinh.

Bang BC hiện có khoảng 545,000 học sinh bậc sau phổ thông (post-secondary), trong số đó có 175,000 du học sinh đến từ 150 quốc gia khác nhau toàn thế giới. Cơ sơ giáo dục tư thục hiện đang có 94,000 du học sinh, chiếm khoảng 53% so với con số 82,000 du học sinh (47%) đang theo học Cơ sở công lập.

Tỉnh bang nêu rõ mục tiêu của chương trình là sẽ yêu cầu các Cơ sở giáo dục (sau phổ thông, gồm các trường cao đẳng & đại học) tại bang này có thêm nhiều biện pháp bảo vệ sinh viên khỏi các hành động xấu, đảm bảo chất lượng đào tạo, cũng như đảm bảo thu hút sinh viên và nhân lực cho nhhu cầu của nền kinh tế xã hội. Các biện pháp chủ yếu bao gồm:

  1. Tạm ngưng cấp phép mới cho Cơ sở giáo dục có tuyển sinh quốc tế trong 2 năm, cho đến 02/2026;
  2. Tăng cường gíam sát chất lượng đào tạo của các trường hiện hữu và sẽ nghiêm chỉnh xử lý vi phạm;
  3. Tăng yêu cầu về chất lượng đối với các Cơ sở giáo dục tư thục;
  4. Tăng yêu cầu về ngôn ngữ đối với các Cơ sở giáo dục tư thục;
  5. Công khai học phí toàn chương trình  (không chỉ 1 năm đầu), đảm bảo du học sinh có đủ dữ liệu cho chuẩn bị chi phí học tập.

Nhận định

  • Đến tháng 1/2024, IRCC đã có nhiều biện pháp kiểm soát du học sinh, gia tăng chất lượng cho du học sinh tại Canada thông qua nhiều chính sách trong Chương trình Cải Tổ Di trú Canada 2023 của mình.
  • Bang British Columbia là bang có phản ứng đầu tiên trong toàn Canada đề ra các biện pháp thực hiện, hỗ trợ chương trình cải tổ của Liên bang, đó là các quy định của chương trình công bố hôm nay.
  • Hy vọng chương trình cải tổ cùng các hành động kịp thời, đầy đủ và sâu sắc của các chính phủ Liên bang lẫn Tiểu bang sẽ mang đến cho nền di trú nói riêng và kinh tế-văn hóa-xã hội Canada nói chung các hiệu quả nhanh chóng và rõ nét.

**********

Tổng hợp, dịch, nhận định: Andrew TuanAnh Duong

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh, News Chính sách Du học, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023

Nguồn tham khảo: Chính phủ British Columbia