CÁCH NÀO XIN HỌC BỔNG ĐẦU VÀO UNIVERSITY OF FRASER VALLEY?

FIRST COME FIRST SERVE

Nộp hồ sơ sớm sẽ có ưu thế nhận học bổng UFV

Trường đại học Fraser Valley University of Fraser Valley (UFV) có nhiều học bổng đầu vào hấp dẫn cho du học sinh, và có tính và khả thi cao cho học sinh đến từ VIệt Nam. Các mức học bổng từ $5,000 CAD lên đến $20,000 CAD.
  • Điều kiện tiên quyết cho việc xin học bổng $5,000 là điểm trung bình cuối năm lớp 12 cần tối thiểu 3.0/ 4.0 (hay 8.2/ 10).
  • Điều kiện tiên quyết cho việc xin học bổng $20,000 là điểm trung bình cuối năm lớp 12 cần tối thiểu 3.75/ 4.0 (hay 9.2/ 10).

 

 

Các học bổng này được cấp bởi các Hội Sinh Viên của trường, và áp dụng cho học sinh đã được chấp thuận vào trường (có Letter of Acceptance) và đã đóng học phí đảm bảo (tuition deposit).
Học bổng sẽ được xét cấp theo quy tắc “first come first serve”, tức hồ sơ nộp sớm sẽ có ưu thế.
TẠI SAO LÀ KHẢ THI CHO HỌC SINH VIỆT NAM?
Học sinh Việt Nam có khả năng đạt điểm trung bình học cao, mức 9.2 toàn năm lớp 12 là khả thi cho số nhiều học sinh giỏi.
Nếu các bạn có lựa chọn sớm, đăng ký sớm và được chấp thuận sớm vào học UFV, các bạn có thể nộp đơn xin các học bổng đầu vào này (tối đa $20,000).
Với sự hỗ trợ của ADRT, khả năng hoàn thành thủ tục nhanh & sớm cho các bạn sẽ cao hơn.
Tổng hợp: Andrew Duong

Nguồn: University of Fraser Valley