BUSINESS – KÝ MOU VỚI CÔNG TY PHAN LÊ, LONG AN NGÀY 13/10/2023

Ngày 13/10/2023 công ty đã thăm và ký văn bản MOU với công ty Phan Lê Long An để cùng nhau hợp tác phát triển du học, hợp tác giáo dục giữa Canada và việt Nam tại tỉnh Long An.

Ngoài giáo dục, công ty Phan Lê còn có tiềm năng và kinh nghiệm khai thác du lịch hai quốc gia, và team ADRT có thể sẽ cùng thực hiện chức năng này trong tương lai.

Công ty Phan Lê có trụ sở tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, là đơn vị chủ quản của trường trung học Nguyễn Văn Rành, Long An.

Tin bài: Andrew Anh Duong