BROCK UNIVERSITY

Trường Brock University tạo lạc tại khu vực Niagara nổi tiếng và là một trong những học viện đào tạo bậc sau trung học hàng đầu tại Canada, trường hiện giảng dạy gần 19.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Brock University đào tạo 7 chuyên khoa với hơn 120 chương trình cử nhân và sau đại học. Các chương trình thực tập hưởng lương co-op và tương tác thực tiễn giúp tối ưu hóa trải nghiệm nghề nghiệp, từ đó nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Chương trình nổi bật:
♦ Quản lý Thể thao
♦ Lập trình Game
♦ Kinh doanh
♦ Khoa học Máy tính
♦ Du lịch

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay