BỘ TRƯỞNG XÂY DỰNG NHẬN XÉT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỊNH CƯ CANADA HIỆN HÀNH LÀ CHUẨN MỰC

CANADA HIỆN CÓ LƯỢNG ĐỊNH CƯ ỔN

bài viết của Báo CTV News ngày 04/4/2024

NGÀY 04/4/2024, BÁO CTV NEWS CỦA CANADA CÓ ĐĂNG BÀI NÓI VỀ NHẬN ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG NHÀ Ở CANADA, ÔNG SEAN FRASER, CỰU BỘ TRƯỞNG DI TRÚ, VỀ KẾ HOẠCH ĐỊNH CƯ HIỆN HÀNH CỦA CANADA LÀ CHUẨN MỰC.

Bài viết có tựa đề “Lượng thường trú nhân mới đang trong mức ổn định” của tác giả Spencer Van Dyk.

MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý 

  1. Bộ trưởng Sean Fraser cho rằng lượng định cư trong kế hoạch hiện hành của Canada là ổn định “ở mức có thể quản lý được” trong một buổi phỏng vấn vào thứ Ba ngày 02/4 với kênh CTV News;

2. Ông Fraser nhắc lại ý kiến của Thủ tướng Trudeau rằng lượng nhập cư mới (tạm cư lẫn định cư) vừa qua đã tăng đột biến, vượt tầm kiểm soát của chính phủ. Canada sẽ kéo giảm số lượng này xuống, và cách “giữ định cư giảm tạm cư” là cách làm hợp lý (resonable approach);

3. Canada đang đối diện khó khăn về mặt dân số và phát triển kinh tế và di trú sẽ giúp giải quyết các vấn đề này. Chúng tôi đã nhận thấy rằng khó khăn đa số nằm ở phía “tạm cư”;

Trước đó, Canada đã đồng loạt ban hành nhiều chính sách cải tổ di trú đồng bộ liên quan, gồm các chính sách nổi bật sau:

  • Tháng 11/2023 IRCC đã công bố Kế hoạch Định cư Chi tiết cho 2024-2026 của Canada (bài liên quan);
  • Tháng 01/2024, Bộ trưởng IRCC tuyên bố Chính sách Giới hạn Du học sinh 2024-2025 (bài liên quan);
  • Tháng 3/2024, Bộ trưởng IRCC tuyên bố sẽ có Chính sách Giới hạn Tạm cư 2024-2025-2026 vào tháng 9/2024 (bài liên quan);
  • Tháng 3/2024, lần dầu tiên IRCC tuyên bố sẽ xử lý mạnh Tư vấn Di trú Bất hợp pháp, thông qua sẽ xử lý người sử dụng Tư vấn Di trú Bất hợp pháp bằng cách trả hoặc từ chối hồ sơ sử dụng Tư vấn Di trú Bất hợp pháp (bài liên quan). Đến tháng 4/2024, BỘ Di trú IRCC cho biết sẽ thành lập Luật chống Tư vấn Di trú Bất hợp pháp cùng BỘ phận hành pháp thực thi luật này vào đầu năm 2025 (bài liên quan);

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA THE ANDREW DƯƠNG RCIC & TEAM

  • Chương trình Cải tổ Di trú Canada của chính phủ Liên bang đã bắt đầu phát huy tác dụng, và Kế hoạch Định cư Chi tiết 2024-2026 đang được IRCC bảo vệ. Hy vọng các tác dụng tích cực sẽ thể hiện sớm vào thực tế;
  • Phát biểu của Bộ trưởng Fraser cho thấy Liên bang Canada quyết tâm giảm tạm cư (Du học sinh và Lao động tạm thời) và giữ nguyên định cư cho ít nhất 2 năm tới 2024-2026. Trong đó, cũng có thể nhận thấy Canada sẽ cần nhiều nhân lực mới cho xây dựng nhà ở, lĩnh vực ông Sean đang phụ trách.
  • Ghi chú quan trọng: khi làm hồ sơ xin di trú Canada, ứng viên có thể chọn việc có Tư vấn Di trú hay không. Tuy nhiên, khi chọn đồng hành cùng tư vấn di trú thì ứng viên cần sử dụng Tư vấn Di trú Hợp pháp của Canada theo quy định của Canada.
Dịch & thảo luận: ADRT
Link thông tin gốc liên quan: Báo CTV News ngày 04/4/2024
Photo credit: The Canadian Press/ Adrian Wyld