BIZ IMMIGRATION, PNP KINH DOANH – ONTARIO

LỰA CHỌN TỈNH BANG – PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM

DIỆN KINH DOANH

Định cư Diện Kinh Doanh Entrepreneur Immigration (EI) thuộc  chương trình Lựa chọn Tỉnh bang (PNP) của tỉnh bang ONTARIO có các đặc điểm cơ bản như sau:
 • Tạo điều kiện cho người làm kinh doanh định cư vào bang ON để xây dựng doanh nghiệp hoặc mua lại & phát triển doanh nghiệp hiện hữu. Ứng viên có thể có tối đa một (1) đối tác kinh doanh cùng xin định cư.
 • Là một chương trình “tạm cư trước định cư sau”, tức là ứng viên sẽ trở thành tạm trú nhân trước (dạng lao động tạm thời – temporary worker) rồi sau đó sẽ được xin định cư sau khi khởi nghiệp thành công.
 • Bang Ontario chỉ có một diện BI là Diện Kinh doanh Thuần túy/ cơ bản, có các yêu cầu về tài chính cao hơn các bang khác.

 

Các diện cơ bản & điều kiện của chương trình ON-PNP-EI (ngày 28/10/2023):
Điều kiện đầu vào:
 • Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất. Kinh nghiệm này phải của chủ sở hữu & điều hành doanh nghiệp nắm 1/3 cổ phần, hoặc bậc quản lý cấp cao quản lý hoạt động thường trực.
 • Tổng tài sản ít nhất $800,000 CAD nếu ở vùng Nội ô Toronto, và $400,000 CAD nếu ở vùng ngoài (không bao gồm tài sản của vợ/chồng)
 • Tạo mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở ON, đầu tư ít nhất $600,000 CAD khi ở vùng nội ô Toronto hoặc $200,000 CAD khi ở vùng ngoài (và cho doanh nghiệp truyền thông). Cần nắm tối thiểu 1/3 cổ phần.
 • Tham gia quản lý điều hành trực tiếp, thường trực
 • Mục tiêu chính của doanh nghiệp phải là tạo ra lợi nhuận
 • Tạo việc làm cho người bản xứ: 2 vị trí full-time nếu trong Nội ô Toronto, 1 vị trí full-time nếu ở ngoài (và cho doanh nghiệp truyền thông)
 • Các Điều kiện cho doanh nghiệp Canada được mua (*): xem chi tiết trên website chính phủ
 • Anh văn hoặc Pháp văn ít nhất CLB 4
 • Cư trú tại ON ít nhất 75% thời gian, trực tiếp quản lý & vận hành
Tổng hợp: Andrew Duong (10-2023)

Nguồn: ON PNP Entrepreneur

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và khởi động dự án xin visa cho quý vị. Contact Us