Bảo hiểm y tế khi du học tại Canada

Sinh viên quốc tế, du học sinh học ở Canada bắt buộc phải tham gia bảo hiểm sức khỏe công hoặc tư nhân và mua bảo hiểm trong suốt thời gian sinh sống tại Canada.

Bạn cần hiểu rõ rằng phí bảo hiểm trong trường chỉ có hiệu lực trong thời gian học tại trường. Mọi trường hợp khác khi du học sinh, sinh viên quốc tế qua Canada sớm hơn ngày khai giảng hoặc đi du lịch ở đâu mà gặp rủi ro thì sẽ không được bồi hoàn chi phí.

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ cung cấp bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế:
– Alberta
– British Columbia
– Manitoba
– Newfoundland và Labrador
– Northwest Territories
– Saskatchewan

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ KHÔNG cung cấp bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế:
– Ontario
– New Brunswick
– Nova Scotia
– Quebec
– Prince Edward Island
– Yukon

Khi lựa chọn điểm đến du học tại Canada, các bạn nhớ lưu ý điều này.

2017

Image by Gerd Altmann from Pixabay