BÀI HỌC VIDEO – RỦI RO CAO VỚI TƯ VẤN KHÔNG HỢP PHÁP

TƯ VẤN CHUẨN MỰC QUAN TRỌNG RA SAO?

Visas To Canada #02/9/2020

Video published: 02-9-2020
Tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC
TÓM LƯỢC:
Việc sở hữu và đồng hành với một Tư Vấn Di Trú chuẩn mực rất quan trọng cho Bạn và kế hoạch di trú Canada của bạn.
Chính phủ Canada cũng đã khuyến cáo chính thức: “nếu Bạn cần tư vấn di trú đến Canada, bạn nên sử dụng tư vấn di trú hợp pháp”.
Các chi tiết Bạn cần biết:
1. Tư vấn Di trú chuẩn mực trước tiên phải là Tư vấn Hợp pháp.
Các tư vấn không hợp pháp sẽ không bao giờ đủ tư cách là tư vấn chuẩn mực vì họ thiếu kiến thức chuyên môn và tư cách pháp lý
2. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thông tin giấy tờ nộp vào với hồ sơ của mình, dù hồ sơ được làm bởi Bạn hay tư vấn của Bạn. Nói gọn, dù ai làm hồ sơ, nếu có sai phạm, Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho hồ sơ trước luật Canada.
(đương nhiên, người tư vấn bất hợp pháp cùng các hành động sai trái của họ cũng sẽ luôn bị pháp luật điều chỉnh ở một tính cách khác)
3. Khi Bạn đã tin tưởng giao phó cho Tư vấn, người Tư vấn Hợp pháp luôn có tính tin cậy cao hơn về tư cách và chuyên môn. Người hợp pháp luôn có tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp & được quản lý bởi nhà nước Canada, nên cơ hội người hợp pháp cố ý làm sai hoặc lừa dối bạn là ít hơn.