BÀI HỌC VIDEO – HÔN NHÂN GIẢ, HIỆN TRẠNG?

HÔN NHÂN GIẢ, HIỆN TRẠNG?

Visas To Canada #27/5/2019

Video published: 27-5-2019
Tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC
TÓM LƯỢC:
Tình trạng làm hôn nhân giả, hôn nhân không trung thực để xin định cư Canada hiện là nghiêm trọng. Nghiêm trọng ở các yếu tố sau:
1. Đó là hành vi vi phạm luật pháp Canada nghiêm trọng, sẽ đối diện các án phạt nặng
2. Xã hội có nhiều người cùng thực hiện, khiến sự việc có biểu hiện trở thành thói quen xấu xã hội, không phân biệt thực & giả, người đi trước lôi kéo người đi sau, mua bán công khai…
3. Hành vi gian lận, che giấu của các đối tượng tham gia vào quy trình ngày càng tinh vi khiến thật & giả khó phân biệt, ngày càng nhiều người bị lôi kéo vào hành vi vi phạm
HẬU QUẢ SẼ LÀ GÌ?
1. Ngày càng nhiều người bị lôi kéo vào hành vi vi phạm luật pháp, hoàn toàn không đáng bị
2. Các Chính phủ sẽ xiết chặt quản lý, thẩm tra để ngăn chặn hành vi mới, điều tra phát hiện hành vi cũ để xử lý công bằng