BÀI HỌC VIDEO – HÔN NHÂN GIẢ, CÓ ĐÁNG KHÔNG

HÔN NHÂN GIẢ, CÓ ĐÁNG KHÔNG

Visas To Canada #29/5/2019

Video published: 29-5-2019
Tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC
TÓM LƯỢC: Bạn nên hành động thế nào khi gặp tình trạng “hôn nhân không trung thực, hôn nhân giả vì mục tiêu di trú Canada”? Sau đây là các lời khuyên:
VỚI NGƯỜI ĐÃ TRÓT/ TỪNG THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM
1. Nhận thức rằng dù biết hay không biết về luật Canada, bạn đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và có thể bị xử lý bất cứ lúc nào, tương lai sẽ không sáng sủa
2. Không nên chia sẻ chuyện sai/không đúng đã trót xảy ra
3. Không lôi kéo người khác làm việc đó, tiếp tay làm hôn nhân giả không phải “giúp đỡ nhau”, mà là “cùng nhau phạm luật”
VỚI NGƯỜI CHƯA THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM
4. Người dân Canada tiếp tay hành vi hôn nhân giả sẽ bị phạt nặng và bị bôi đen lý lịch tư pháp
5. Luôn sẽ có nhiều con đường hợp pháp khác để di trú Canada
6. Không ủng hộ, nói không với ý định hôn nhân giả đối với người thân, bạn bè… để giúp họ hiểu và chấp hành tốt pháp luật