BÀI HỌC VIDEO – ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH ĐI CANADA?

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH ĐI CANADA?

Visas To Canada #06/3/2019

Video published: 06-3-2019
Tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC
TÓM LƯỢC:
Bảo lãnh đoàn tụ gia đình là một mảng di trú quan trọng, truyền thống lâu đời của Canada. Hàng năm, mảng đoàn tụ gia đình này đóng góp nhiều cho toàn ngành di trú về số lượng người được định cư đến Canada, trung bình khoảng 15-20% tổng số lượng.
Không chỉ có bảo lãnh vợ chồng hay cha mẹ, luật Canada cho phép số đối tượng được bảo lãnh là 9 đối tượng & con cái phụ thuộc của 9 đối tượng này.