BÀI HỌC VIDEO – BA LÝ DO CHÍNH NÊN DU HỌC PHỔ THÔNG CANADA

NÊN DU HỌC PHỔ THÔNG?

Visas To Canada #28/02/2019

Video published: 28-02-2019
Tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC
TÓM LƯỢC:
Ba yếu tố chính có tính vượt trội của giáo dục phổ thông Canada theo ý kiến của chúng tôi:
1. Hệ thống giáo dục phổ thông Canada đồng đều (nhất là khối công lập), có cơ sở vật chất đầy đủ, giáo án sát thực tiễn, sẽ cho trẻ phát triển đầy đủ lý thuyết lẫn thực hành, phát triển hết các kỹ năng, thế mạnh của trẻ, lẫn phát hiện để hạn chế yếu điểm, rủi ro.
2. Bằng cấp phổ thông Canada có chất lượng và được công nhận quốc tế
3. Văn hóa giáo dục và ứng xử Canada sẽ giúp trẻ học được tính nhân văn trong ứng xử, tôn trọng bản thân và người khác, có ý chí tự lập, trách nhiệm với cuộc sống của chúng.
Note: các lợi thế sẽ không giới hạn và không đồng nhất tùy theo góc nhìn từng cá nhân.