Ba lý do nên Du học Canada BẬC PHỔ THÔNG

Câu hỏi: Nên cho con du học Canada từ độ tuổi nào? Liệu du học Bậc Phổ thông có quá sớm hay không?

Tư vấn bởi: Andrew Anh TT Duong – CEO Canadian Dreams, Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC sẽ giúp bạn có thêm thông tin về hướng đi này cho con trẻ.

Image by Kevin Phillips from Pixabay