ASSINIBOINE COMMUNITY COLLEGE

Được công nhận bởi Manitoba College’s Act – Bộ luật quy định về đào tạo cao đẳng của tỉnh bang Manitoba.

Asiniboine Community College có 3 cơ sở đặt tại Brandon, Dauphin và Winnipeg. Về chương trình học, trường liên kết với nhiều trường đại học, cao đẳng ở Canada để tạo môi trường học tập mang tính toàn cầu. Hơn 94% sinh viên của trường được tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp.

Các chương trình nổi bật như Quản trị kinh doanh, Nghệ thuật ẩm thực, Quản lý khách sạn và nhà hàng, Công nghệ quản trị mạng, Sản xuất thực phẩm.

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay