ANH VĂN – CANADA CHẤP NHẬN THÊM ĐIỂM MỚI PTE CHO CHUẨN TIẾNG ANH TỪ 01/2024

IRCC CHẤP NHẬN PEARSON TEST OF ENGLISH (PTE)

Từ 30.01.2024

Bộ Di trú Canada (IRCC) vừa bổ sung loại hình sát hạch tiếng được Canada chấp nhận dành cho các chương trình định cư vào Canada, theo đó chương trình Pearson Test of English (PTE) được thêm vào bên cạnh 2 loại sát hạch truyền thống là IELTS và CELPIP.

Hiện tại, PTE sẽ được công nhận cho ứng viên xin định cư qua Express Entry, các chương trình tỉnh bang Provincial Nominee Programs. Chương trình du học SDS chưa được đề cập trong thông báo lần này.

Chi tiết về chương trình Pearson Test of English

Tham khảo trang web của Bộ di trú Canada IRCC để biết chi tiết về các yêu cầu về tiếng Anh để định cư Canada.

Tổng hợp: Andrew Duong RCIC & Team (ADRT)

Tags VisasToCanada: Anh văn, News Định cư Lao động kỹ năng, News Express Entry, News Chính sách Định cư