ALGONQUIN COLLEGE

Trường Algonquin College tọa lạc ở trung tâm thủ đô Canada, với hơn 180 chương trình đào tạo về kinh doanh, công nghệ, nghệ thuật truyền thông, thiết kế, khoa học sức khỏe và nghiên cứu cộng đồng, du lịch khách sạn.

Tổng sinh viên: hơn 21,000
Đây là trường cao đẳng được nhận định là một trong những trường cao đẳng tốt nhất Canada.


Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay