THĂM THÂN (GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN)

QUY TRÌNH XIN VISA (THĂM THÂN) THẾ NÀO?

Ứng viên khi muốn nhập cảnh Canada để thăm thân nhân, gia đình của mình sinh sống ở đây sẽ cần xin visa du khách (visitor visa). Trước đây, visa du khách chỉ được cấp ngắn hạn (1-6 tháng) và nhập cảnh một lần (single entry) tương tự như một số nước ở thời điểm này. Hiện tại, đối với du khách có mục đích “thăm thân nhân”, Canada đã có thói quen cấp visa du khách dài hạn hơn (1-10 năm) tùy theo thời gian còn hạn của passport của ứng viên, và đặc biệt visa du khách Canada thường là cho nhập cảnh nhiều lần (multiple entry).

Khi xin visa du khách với mục đích thăm thân nhân, ngoài các thông tin giấy tờ yêu cầu chung cho các diện, ứng viên cần nộp thông tin giấy tờ chứng minh mối quan hệ đó và chứng minh sẽ thực hiện mục tiêu nhập cảnh đó (mục tiêu nhập cảnh = thăm thân nhân).

Gần đây, Canada có thêm một loại visa du khách đặc biệt, gọi là SUPER VISA, cho phép người tạm cư có thể lưu trú lại Canada trong 1 lần nhập cảnh đến tối đa 2 năm (thay vì chỉ 6 tháng mỗi lần nhập cảnh). Đối tượng được xin super visa là cha mẹ, ông bà của người dân Canada.

Bạn đã bao lâu chưa gặp lại người thân của mình đang ở Canada? Hãy để CDICS hỗ trợ bạn để việc xin visa thăm gia đình của bạn được thuận lợi.

Trong khi đang tận hưởng niềm vui với thân nhân tại Canada, Bạn có thể theo dõi thông tin di trú mới với CDICS tại trang Tin Mới Di Trú, và tìm hiểu thêm về các hỗ trợ đặc biệt tại Canada bằng cách Liên hệ CDICS.

Gói dịch vụ Khảo Sát Thị Trường của CDICS có thể sẽ khiến các bạn hài lòng trong việc sử dụng thời gian lưu lại Canada một cách hữu ích.

People photo created by pressfoto – www.freepik.com