Sinh viên quốc tế được đi làm hay không?

Một số lưu ý quan trọng về việc đi làm thêm dành cho đối tượng sinh viên quốc tế hoặc du học sinh mà các bạn cần biết để thực hiện theo đúng luật pháp của Canada:

1. Sinh viên quốc tế hoặc du học sinh đang học các khoá pre-requisite KHÔNG được phép đi làm.

Ví dụ: ESL/FSL hay các lớp dự bị khác

2. Sinh viên quốc tế toàn thời gian (full-time) CÓ quyền đi làm tối đa 20 giờ/tuần trong thời gian học và không giới hạn giờ trong các kỳ nghỉ (spring, summer and winter breaks) MÀ KHÔNG CẦN có work permit riêng biệt (trừ khi trong Study Permit của của sinh viên quốc tế có ghi chú khác).

Định nghĩa: “Study schedule with a minimum number of hours (15 hours) of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that is part of the student’s studies. Students should ask their school what the full-time requirements are.” (Xem thêm tại đây)

3. Đăng ký Social Insurance Number (SIN) và CÓ ĐÓNG THUẾ:

Một khi đi làm, Sinh viên quốc tế hoặc du học sinh phải tuân thủ luật thuế (bên cạnh các luật khác) mà cơ bản nhất là thông qua sổ sách, đóng các loại phí/bảo hiểm EI, CPP… và nhận cheque/cash/chuyển khoản. Sinh viên quốc tế hoặc du học sinh bắt buộc phải đăng ký SIN và có đóng thuế. Kỳ khai thuế hàng năm là trước ngày 30/4.

Tuyệt đối đừng vì bất kỳ lý do nào mà nhận cash và không thông qua sổ sách/đóng phí/ bảo hiểm,… Trong tình huống xấu nhất có thể dẫn tới Tax Laws offence, hậu quả là Study Permit bị hủy (Xem thêm Inforcing Tax Laws).

 Photo: LuckyLife11