Phát triển & Đối tác CDICS – Các RCICs gốc Việt gặp gỡ tại Tp.HCM 2020 thực hiện RCIC Talks

Chương trình RCIC Talks – Nói Chuyện Cùng Chuyên Gia Di Trú Canada do Canadian Dreams Immigration CDICS tổ chức tại Tp.HCM, Việt Nam tháng 01/2020

Các RCIC gốc Việt có cơ hội gặp gỡ nhau để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm & thực hiện chương trình RCIC Talks.

More photo, please Contact CDICS.