NGUYÊN TẮC ĐĂNG TIN KHÁCH HÀNG

Mục đích đăng tải thông tin, hình ảnh khách hàng

Hoạt động đăng tải hình ảnh, thông tin di trú của khách hàng là một trong những hoạt động thường thức của các công ty di trú với mục đích phục vụ khách hàng, đào tạo, hay quảng bá.

Do thông tin hình ảnh di trú của khách hàng nằm trong thông tin chung của dự án di trú, nên thuộc quyền sở hữu chung của Khách hàng và Công ty. Do đó, việc sử dụng & đăng tải của hai bên phải có sự đồng thuận của cả hai phía.

Khách hàng cho phép

Hình ảnh, lời nói, thông tin di trú… của Khách hàng thuộc dạng thông tin cá nhân có tính riêng tư, nên phải được quản lý ở dạng bảo mật.

Công ty chỉ đăng tải hình ảnh & thông tin khách hàng của những khách hàng đã đồng ý cho phép bằng văn bản. Công ty không đăng tải hình ảnh & thông tin khách hàng của những khách hàng chưa đồng ý cho phép.

Bản quyền

Mọi hình ảnh, thông tin khách hàng do công ty đăng tải thuộc quyền sở hữu của công ty và khách hàng.

Không một bên thứ ba nào được quyền sử dụng cho mục đích riêng của họ nếu chưa được sự đồng ý của cả hai chủ sở hữu chủ.

Đại diện hợp pháp

Công ty có tư cách pháp nhân hợp pháp cung cấp tư vấn di trú Canada, được quyền thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan bao gồm quyền đại diện khách hàng công khai. Do đó, công ty hoàn toàn có thể công khai đăng tải hình ảnh thông tin khách hàng sau khi được họ cho phép.

Sẽ không thể đăng tải hình ảnh thông tin khách hàng nếu không là đại diện hợp pháp của họ.

Thắc mắc hoặc góp ý

Vui lòng liên hệ tổng đài công ty Canadian Dreams Immigration LIÊN HỆ CDICS

Hoặc gửi email đến Manager.System@cdics.net