LỘ TRÌNH DU HỌC CANADA CHO NHỮNG BẠN ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

Lựa chọn 1: Dành cho những sinh viên muốn học lên Thạc sĩ (Yêu cầu tài chính khá)

Để được nhận vào chương trình thạc sỹ tại Canada, sinh viên quốc tế phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– Điểm trung bình trên 7.5
– IELTS 7.0
– Kinh nghiệm làm việc trên 3 năm
– Gmat hoặc Gre ở mức khá trở lên
– 3 thư giới thiệu và bài luận xin học

Với những yêu cầu của chương trình thạc sĩ tại Canada, có rất ít sinh viên được nhận trực tiếp vào chương trình Thạc sĩ. Chính vì vậy khóa học dự bị Thạc sĩ sẽ rất cần thiết để sinh viên có cơ hội vào học chương trình Thạc sĩ. Chi phí trung bình cho toàn bộ khóa học dự bị và Thạc sĩ là 45.000 CAD.

Lựa chọn 2: Dành cho những sinh viên muốn học chương trình ngắn hạn và mức học phí phù hợp

Với lộ trình này sinh viên chỉ cần học 1 hoặc 2 khóa Post Graduate để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Với mức học phí trung bình 13.000 CAD/năm. Đây là một trong những khóa học có mức học phí thấp, giúp sinh viên tiết kiệm nhiều chi phí, là con đường ngắn nhất để sinh viên tìm kiếm việc làm và định cư Canada, 4 đặc điểm chính của khóa là:

– Yêu cầu đầu vào thấp
– Thời gian học ngắn
– Khả năng xin việc cao
– Cơ hội thực tập và cơ hội việc làm

Yêu cầu đầu vào của khóa Post Graduate không khó: Sinh viên chỉ cần có bằng đại học hoặc cao đẳng với IELTS trên 6,0. Thời gian của khóa Post Graduate thường là 2 học kỳ tương đương 8 tháng. Nếu như học viên mong muốn được thực tập có thể lựa chọn chương trình với 3 kỳ học sẽ kéo dài 12 tháng. Trong đó có 2 kỳ học tại trường và kỳ cuối thực tập tại một công ty của Canada do trường giới thiệu.

Nội dung của khóa Post Graduate bám rất sát so với thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp. Nếu học Thạc Sỹ về Marketing sẽ được đào tạo từ 30 – 42 tín chỉ (credit). Trong đó hơn phân nửa số tín chỉ là về lý thuyết và số còn lại là về những môn về thực tiễn ứng dụng vào làm việc. Việc học Thạc Sỹ sẽ cung cấp tổng quan nền tảng về cả lý thuyết thực tế để sinh viên có thể học cao hơn lên tiến sĩ, giáo sư. Còn khóa Post Graduate lại cung cấp cho học viên những môn học thực tế huấn luyện kỹ năng thực hành

Kỳ thực tập cung cấp cho sinh viên môi trường, văn hóa và tác phong làm việc tại Canada. Bên cạnh đó sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhà tuyển dụng, có nhiều mối quan hệ, tạo cơ hội cho công việc chính thức ngay sau khi ra trường. Thông thường, ngay trong kỳ thực tập sinh viên sẽ có quyết định được giữ lại làm việc tại công ty và có thể xin thường trú dân tại Canada.

Photo: maura24