Kết nối Kinh doanh Canada

Chúng tôi có trụ sở tại Canada lẫn Việt Nam nhiều năm qua nên có nhiều kinh nghiệm về văn hóa kinh doanh của nhiều vùng miền, có thể kết nối kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp từ hai quốc gia để phát triển, mở rộng việc kinh doanh lẫn mục tiêu di trú Canada, đặc biệt cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh các hỗ trợ cho Nhà Đầu Tư, chúng tôi và các đối tác doanh nghiệp Canada của chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các lợi ích như sau (không giới hạn):

  • Mở rộng doanh nghiệp qua Canada: lập trụ sở, văn phòng, phòng trưng bày… tại Canada và chuyển nhân viên chủ chốt đến Canada làm việc, sinh sống;
  • Hợp tác với doanh nghiệp Canada để: đào tạo nhân viên tại Canada, trao đổi lao động, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm, thông tin, kiến thức…;
  • Mua bán doanh nghiệp tại Canada;

Doanh nghiệp tại Canada muốn hợp tác, mở rộng & phát triển về Việt Nam, có thể liên hệ chúng tôi cho các kế hoạch mới.

Doanh nghiệp tại Việt Nam muốn hợp tác, mở rộng & phát triển qua Canada, có thể liên hệ chúng tôi cho các kế hoạch mới.

Photo by: Image by Gerd Altmann from Pixabay

Tìm kiếm đầu tư ở Canada

Đầu tư qua lại giữa hai nước Canada và Việt Nam đã hình thành nhiều năm ở nhiều hình thức và nhiều mức độ. Đầu tư sẽ mang theo kinh doanh, lao động, kỹ nghệ và tiền bạc.

Hiện nay, việc đầu tư từ Việt Nam qua Canada thường có mục đích kép là vừa kinh doanh vừa cho mục đích di trú. Di trú Canada luôn là mong muốn của nhiều triệu người toàn thế giới, và luôn là vấn đề nóng của các quốc gia không chỉ Canada.

Quá trình Toàn Cầu Hóa (globalization) đã và đang mang đến nhiều thuận lợi cho nguồn đầu tư di chuyển toàn cầu. Việc di chuyển theo đầu tư của con người cũng thường xuyên hơn. Nếu việc đầu tư vào Canada đạt được cả hai mục tiêu kinh doanh & di trú thì sự đầu tư đó đã đạt được “thành công kép”, có ý nghĩa lớn cho chủ nhân.

Cơ bản là mọi mục tiêu muốn đạt được đều cần phải khởi đầu bằng một sự đầu tư tốt, một việc kinh doanh tốt.

Chúng tôi có cơ hội tiếp cận hai nền kinh tế Canada và Việt Nam, và có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm công ty, việc kinh doanh & đầu tư tiềm năng.

Chủ doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội định cư Canada cho riêng mình và gia đình, lẫn cho nhân viên chủ chốt trong hệ thống của mình bằng cách chuyển công tác của nhân viên từ Việt Nam qua Canada làm việc. Những dự án di trú liên quan đầu tư thường là những dự án lớn, cần những kế hoạch chỉnh chu chuẩn mực từ ban đầu.

Chúng tôi đặt ra cho mình trách nhiệm kết nối, khởi đầu cộng tác, phát triển ích lợi, đặc biệt lợi ích cho người Việt Nam muốn di trú Canada, thông qua kết nối & tìm kiếm đầu tư Việt Nam và Canada. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm này nhằm góp phần phát triển kinh tế cho hai đất nước, quan trọng trước mắt là mang thêm nhiều người Việt Nam (nhà đầu tư Việt) di trú đến Canada thành công.

Nhà đầu tư, kinh doanh tại Canada muốn hợp tác, mở rộng & phát triển về Việt Nam, có thể liên hệ chúng tôi cho các kế hoạch mới.

Photo: Image by Gerd Altmann from Pixabay