Hỗ trợ Orientation & Settlement 1 day

DỊCH VỤ HỖ TRỢ TẠI CANADA – HỖ TRỢ ORIENTATION & SETTLEMENT 1 NGÀY

Bạn sẽ cần chào đón tại sân bay, về nơi cư trú, ăn nhẹ, tham quan vòng thành phố. Dịch vụ bao gồm:

  1. Đón tại sân bay, đưa về nơi lưu trú;
  2. Ăn nhẹ;
  3. Tour tham quan thành phố (xe hơi);
  4. Trò chuyện trao đổi thông tin (45 phút) với nhân viên Công ty Canadian Dreams Immigration;
  5. Tổng thời gian với khách: 6 giờ;
  6. Phí dịch vụ sẽ báo từng thời điểm, tại đây.

Ghi chú: thời gian gặp gỡ & có thể nói chuyện với nhân viên Công ty, vốn là người bản xứ, là quan trọng cho Bạn khi bạn đang rất cần biết thêm nhiều thông tin. Thời gian nói chuyện như vậy quan trọng hơn nhiều những lúc tham quan, khảo sát khác và nhân viên cũng chỉ có hạn chế thời lượng. Bạn nên tận dụng những thời gian này (ăn sáng, ăn tối, thời gian ngồi trò chuyện…) cho việc tìm hiểu Canada hiệu quả.

Photo by: woman-3602245_1920