Học bổng KILLAM DOCTORAL SCHOLARSHIPS

Đại học British Columbia thường được gọi là UBC, là một trường đại học nghiên cứu công lập, trường đặt các cơ sở học tập tại British Columbia, Canada. UBC Killam Doctoral là chương trình học bổng đặc biệt được UBC tài trợ cho các ứng viên trong và ngoài nước đang theo đuổi các khóa học tiến sĩ. Mỗi năm có khoảng 15 – 20 suất học bổng được trao cho các ứng viên xứng đáng.

Để có đủ điều kiện để xin tài trợ học bổng Killam Doctoral, ứng viên phải cam kết hoàn thành không quá 24 tháng chương trình nghiên cứu tiến sĩ kể từ ngày bắt đầu của học bổng.

Trị giá học bổng: $30.000/ năm trong hai năm liền và một khoản trợ cấp $2,000 cho những chuyến du lịch nghiên cứu liên quan trong thời gian 24 tháng.

Các lĩnh vực mà các ứng viên sẽ đăng kí khi tham gia chương trình học bổng này: Khoa học sức khỏe, Khoa học tự nhiên và Kĩ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn.

Thời hạn nộp hồ sơ: 15.9.2021.

Tham khảo chi tiết về học bổng tại đây.