FAQs CÂU HỎI THƯỜNG GẶP • ĐẦU TƯ KINH DOANH CANADA

Chương trình di trú Canada theo Giấy Phép Làm Việc cho Chủ Doanh Nghiệp LMIA không thấy trên các website chính phủ?

Tư vấn bởi: Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573), 20/01/2018

Diện di trú Canada LMIA Chủ Doanh Nghiệp không phải là một diện di trú cụ thể của các cấp chính phủ Canada ban hành mà bạn hoặc công chúng có thể tìm thấy thông tin liên quan trên các phương tiện truyền thông công cộng. Đó là một cách di trú Canada mới/ khác, được hình thành từ sự vận dụng luật di trú Canada bởi các Chuyên Gia trong liên doanh của CDICS và đối tác tại các tỉnh bang Canada.

Khởi nghiệp vùng đất mới Beautiful British Columbia - Thang điểm tính như thế nào?

Tư vấn bởi:

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Khởi nghiệp vùng đất mới Beautiful British Columbia - Ngành nghề nào phù hợp?

Tư vấn bởi:

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Khởi nghiệp vùng đất mới Beautiful British Columbia - Vốn đầu tư ban đầu sẽ cần bao nhiêu?

Tư vấn bởi:

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Đầu tư Québec không rủi ro & Khởi nghiệp vùng đất mới Beautiful British Columbia - Sau khi vận hành doanh nghiệp và đã có PR, và không quản lý nổi nữa thì bao lâu được quyền bán lại?

Tư vấn bởi:

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Định cư Đầu tư Québec không rủi ro là gì?

Chương trình Định cư đầu tư Québec – Không rủi ro do chúng tôi phối hợp cùng đối tác tại tỉnh bang Québec để mang đến thêm cơ hội cho Quý khách hàng có thể thực hiện ước mơ  đặt chân đến miền đất hứa Canada.

Đây là một diện định cư đầu tư (duy nhất – 02/2021) thuộc chương trình Di Trú Québec của bang Québec.

Xem thêm Lợi ích chương trình & Điều kiện tham gia Định cư đầu tư Québec – Không rủi ro

Những điểm cơ bản của Định cư Diện Doanh nhân Québec là gì?

Tư vấn bởi:

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Đầu tư Québec không rủi ro - Đối tượng phù hợp với chương trình này là những ai?

Tư vấn bởi:

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Đầu tư Québec không rủi ro - Thang điểm và yêu cầu về Anh văn như thế nào?

Tư vấn bởi:

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Đầu tư Québec không rủi ro - Trường hợp như thế nào sẽ bị rút thẻ xanh? Rủi ro của chương trình này là gì?

Tư vấn bởi:

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Đầu tư Québec không rủi ro - Các điều kiện hòa nhập khác của chương trình này là gì?

Tư vấn bởi:

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Đầu tư Québec không rủi ro - Bao lâu sẽ nhận được kết quả visa từ Bộ Di trú Canada?

Tư vấn bởi:

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Đầu tư Québec không rủi ro - Lợi thế của việc chứng minh tài sản qua một công ty tài chính là gì?

Tư vấn bởi:

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Những ưu tiên khi định cư Québec & Quyền từ chối hồ sơ xinh định cư của ứng viên từ Tòa án Liên Bang.

Tư vấn bởi:

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)ices

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada

Đối tượng nào sẽ phù hợp nhất với diện Đầu Tư Quebec hiện hành?

Tư vấn bởi: Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573), 08/01/2018

Diện Đầu Tư của tỉnh bang Quebec là diện di trú-đầu tư duy nhất đang lưu hành tại Canada ở thời điểm hiện tại. Diện này cho phép ứng viên xin Định Cư (quy chế Thường Trú Nhân/ thẻ xanh/ PR) cho toàn gia đình ngay từ đầu.
Diện Đầu Tư Quebec phù hợp cho đối tượng có tài sản lớn đến rất lớn, có kinh nghiệm về kinh doanh, tuổi không hạn chế, không đòi hỏi bằng cấp và bằng ngoại ngữ… Các điều kiện này vốn tạo nhiều khó khăn cho ứng viên ở các diện kinh doanh hiện hành khác.

Ngoài ra, các diện kinh doanh thông thường hiện nay của Canada đa số không cấp PR ngay từ đầu như trước nữa, thay vào đó sẽ cấp Work Permit, và do đó diện Đầu Tư Quebec vẫn có một ưu thế lớn là cấp PR ngay từ đầu.

Theo dự kiến, sau tháng 2/2018, chính sách này sẽ có nhiều thay đổi.

Những điểm cơ bản của chương trình AIPP (Atlantic Immigration Pilot Program) và hiểu đúng LMIA (Labour Market Impact Assessment) - Giấy phép làm việc cho chủ doanh nghiệp

Tư vấn bởi:

Andrew Anh Dương – Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC (R509573)

Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Immigration Pro Canada