EXPRESS ENTRY – LIÊN TIẾP 2 NGÀY 25 & 26/10/2023 CHO HAI LƯỢT CHỌN SỐ #270 & #271

THÊM 300 ỨNG VIÊN (French Language) & 3,600 ỨNG VIÊN (Healthcare)

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

THÊM 3,900 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO XIN ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN LAO ĐỘNG THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY TRONG LIÊN TIẾP HAI NGÀY 25 & 26/10/2023.

Ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nhập cư ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #270 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) xin định cư diện lao động (skilled workers) là 300 ứng viên thuộc diện nói tiếng Pháp (French Language Proficiency).

Ngày 26 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nhập cư tiếp tục ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #271 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) xin định cư diện lao động (skilled workers) là 3,600 ứng viên thuộc diện Chăm sóc Sức khỏe (Healthcare).

  • Ngày 25/10/2023, đợt số 270, điểm chuẩn (CRS) 486, lượng ứng viên được chọn 300, diện lao động: TIẾNG PHÁP
  • Ngày 26/10/2023, đợt số 271, điểm chuẩn (CRS) 431, lượng ứng viên được chọn 3,600, diện lao động: CHĂM SÓC SỨC KHỎE

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Chúc mừng 3,900 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu thành công, thì ước tính sẽ có thêm trên 10,000 người sẽ được cấp visa định cư Canada và trở thành thường trú nhân Canada sau đợt cho phép này.
  • Express Entry là một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada theo các diện lao động tay nghề. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình với với toàn cầu. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ người nhập cư có chất lượng cao.