Bảo lãnh vợ/ chồng

Bảo lãnh vợ/ chồng/ bạn đời là diện lựa chọn được xét duyệt ở mức ưu tiên một.

Căn cứ theo Luật Di Dân hiện hành, người vợ, hoặc chồng, hoặc bạn đời của người bảo lãnh, từ 16 tuổi trở lên, có thể đủ điều kiện nằm trong diện này.

Bạn có thể bảo lãnh vợ/chồng/bạn đời của mình trong và ngoài Canada.

Thời gian xét hồ sơ thông thường có thể khác nhau cho từng cá nhân (phụ thuộc vào mức độ bổ sung, phỏng vấn…), trung bình từ 12-24 tháng. Thời gian chuẩn bị hồ sơ là đã tách riêng trước đó.

Các hồ sơ được chuẩn bị chuẩn mực, sau khi hoàn tất và nộp có thể chỉ cần thời gian xét duyệt 6 tháng là có thể có kết quả cuối cùng thành công. Canadian Dreams Immigration đã từng hỗ trợ Khách hàng thành công với thời gian ngắn (thời gian chuẩn bị hồ sơ 12 tháng). Theo Công ty nhận định, việc chuẩn bị hồ sơ cẩn thận chuẩn mực sẽ quan trọng hơn, tức dù có thời gian chuẩn bị hồ sơ dài nhưng thời gian xét duyệt ngắn (không bị yêu cầu bổ sung, phỏng vấn…) thì hiệu quả vẫn vượt trội vì khi hồ sơ bị yêu cầu bổ sung hay phỏng vấn, sẽ làm chậm quá trình xét duyệt, lại còn làm tăng khả năng bị từ chối.

Hãy liên hệ Công ty Canadian Dreams Immigration để được hỗ trợ làm hồ sơ bảo lãnh người thân yêu của Bạn đến Canada.

Image by Free Photos from Pixabay