Bảo lãnh con cái

Con cái của người bảo lãnh, kể cả con nuôi, cũng nằm trong diện lựa chọn được xét duyệt ở mức ưu tiên một.

Căn cứ theo Luật Di Dân hiện hành, trẻ em là con của người bảo lãnh, dưới 22 tuổi, độc thân có thể đủ điều kiện nằm trong diện này.

Hãy liên hệ Công ty Canadian Dreams Immigration để được hỗ trợ làm hồ sơ bảo lãnh người thân yêu của Bạn đến Canada.

Tree photo created by freepic.diller – Freepik.com