Canada và chương trình định cư cho gần 300 ngàn người trong năm 2016

Ông John McCallum – bộ trưởng bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada cho biết một dự luật mới đang được đệ trình lên quốc hội nhằm cho phép từ 280.000 đến 305.000 thường trú nhân mới được phép vào Canada trong năm 2016 theo các chương trình định cư Canada diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, tị nạn và nhân đạo. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Canada đặt mục tiêu lớn hơn 300.000. Ông McCallum cho biết mục tiêu của chính phủ là “chào đón những người có mong muốn xây dựng một đất nước Canada tốt đẹp hơn”.

Photo: Maisalisa