CẬP NHẬT TỪ CANADA VỀ CORONA VIRUS OUTBREAK 19.10.2020

THÔNG BÁO CHO DU HỌC SINH ĐẾN BANG BRITISH COLUMBIA CANADA
2020-10-19

Bộ Y Tế bang Birtish Columbia đã có thông báo chính thức về việc được Bộ Di Trú Canada IRCC chấp thuận các điều kiện an toàn & cho phép bang British Columbia tiếp nhận du học sinh từ 20/10/2020 (du học sinh có đủ điều kiện (*).

Như vậy, toàn bộ các hệ thống trường phổ thông (K-12 schools) của bang BC sẽ được quyền tiếp nhận du học sinh từ sau 20/10/2020, bao gồm các hệ thống trường thuộc khu vực thung lũng sông Fraser (Fraser Valley) là Langley, Abbotsford và Chilliwack.

Không phải tất cả các tỉnh bang hay toàn bộ các trường học các cấp trong một tỉnh bang đều được chấp thuận trong đợt 20/10 này, mà sẽ được IRCC xem xét dần dần, và danh sách chính thức sẽ thông báo trên website của IRCC hàng mỗi hai (2) tuần, bắt đầu dự kiến từ ngày 20/10/2020 giờ Canada.

Đợt tiếp theo dự kiến sẽ công bố vào ngày 03/11/2020.

Chúc mừng các tỉnh bang & các trường học được phép nhận du học sinh đợt 20/10/2020 này. Mọi việc đã bắt đầu dịch chuyển lại theo hướng tốt.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện cần & đủ (*) của du học sinh muốn được phép nhập cảnh Canada, vui lòng liên hệ Canadian Dreams Immigration.

Photo: Andrew Anh Duong
Image by Md. Shazzadul Alam from Pixabay