Bảo lãnh Ông bà, Cha mẹ

Cha, mẹ, ông, bà là các đối tượng có thể được bảo lãnh đến Canada định cư bởi người con, cháu của mình từ Canada.

Nguyên tắc chung là Người Bảo Lãnh cần thỏa mãn các điều kiện để bảo lãnh, trong đó điều kiện tài chính và điều kiện tư pháp là quan trọng. Khi xét về điều kiện tài chính, Người Bảo Lãnh cần có thu nhập bằng hoặc cao hơn mức thu nhập tới thiểu quy định cho từng độ lớn gia đình (family size) tại Canada. Thu nhập được tính là thu nhập trước thuế, và phải cộng thêm các điều kiện bổ sung (nếu có, tùy thời điểm). Độ lớn gia đình được tính bằng tổng số người trong gia đình của Người Bảo Lãnh (vợ chồng & con còn phụ thuộc) cộng với Người Được Bảo Lãnh (ứng viên xin định cư). Khi cần hỗ trợ về chứng minh tài chính, Người Bảo Lãnh có thể nhờ thêm người khác đứng tên cùng bảo lãnh và thu nhập lúc này sẽ được tính bằng tổng thu nhập của hai cá nhân. Lưu ý rằng, khi thu nhập được tính bằng tổng, thì độ lớn gia đình cũng phải tính bằng tổng, cũng như các yếu tố tư pháp khác cũng phải xét trên cả hai Người Bảo Lãnh.

Trong vài năm gần đây, chính phủ Canada có quy định tăng chỉ tiêu tối thiểu cho các hồ sơ bảo lãnh Cha Mẹ Ông Bà. Cụ thể là tăng mức thu nhập tối thiểu lên, và yêu cầu mức thu nhập đó phải ổn định trong hơn 1 năm. Động thái này được cho là nhằm mục đích đảm bảo an sinh phúc lợi cho người Canada, nhất là những người lớn tuổi, vốn số lượng có xu hướng ngày càng tăng lên tại Canada.

Hãy liên hệ Công ty Canadian Dreams Immigration để được hỗ trợ làm hồ sơ bảo lãnh người thân yêu của Bạn đến Canada.

Photo: Pixabay | pexels-photo-302083