Cải tổ Di trú Canada – CẬP NHẬT TÌNH HÌNH BIỂU TÌNH PEI & TUYÊN BỐ 18/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ

TUYÊN BỐ CỦA CHÍNH PHỦ PRINCE EDWARD ISLAND VỀ BIỂU TÌNH (XIN DI TRÚ) QUA THƯ GỬI LÃNH ĐẠO BIỂU TÌNH NGÀY 18/6/2024

NGÀY 19/6/2024, BÁO CBC NEWS CỦA CANADA ĐĂNG TIN CẬP NHẬT VỀ BIỂU TÌNH CỦA NHIỀU NHÂN CÔNG (LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN/ TẠM THỜI) TẠI BANG PRINCE EDWARD ISLAND YÊU CẦU CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN, VÀ TRẢ LỜI CỦA BỘ TRƯỞNG LAO ĐỘNG & DÂN SỐ PEI.

  • Từ đầu tháng 5/2024, nhiều công nhân làm việc tại bang Prince Edward Island (lao động tạm thời, có thời hạn) biểu tình phản đối sự thay đổi chính sách di trú 2024 của Tỉnh (Chương trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP) theo hướng chung của toàn quốc là ưu tiên nhân lực các ngành thuộc 3 mảng (1) Chăm sóc sức khỏe, (2) Xây dựng và (3) Giáo dục Mầm non, khiến cơ hội định cư của họ trở nên vô vọng. Đa số những người biểu tình đang làm trong ngành thực phẩm và dịch vụ bán lẻ. Bài viết liên quan ở đây ngày 09/5/2024 và bài viết ngày 03/6/2024
  • Giữa tháng 5/2024, người biểu tình đã thực hiện tuyệt thực để gây thêm áp lực.
  • Ngày 31/5/2024, chính phủ Tỉnh bang đã hứa sẽ đối thoại và có thể xem xét các lựa chọn.
  • Ngày 18/6/2024, Bộ trường Lao động & Dân số PEI, Bà Jenn Redmond, chính thức gửi Thư trả lời đến đại diện người biểu tình, anh Rupinderpal Singh Bains, khẳng định nhiều chi tiết liên quan đáng chú ý:
  1. Khẳng định sẽ không có thay đổi trong chính sách PNP;
  2. Do sự phát triển dân số quá mức, năm 2024 PEI sẽ chỉ chọn thêm 1,590 người thông qua chương trình PNP của mình. Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ nộp vào quá lớn (12,000 hồ sơ đến tháng 5/2024) nên việc phải lựa chọn là đương nhiên. Chúng tôi kéo chậm sự phát triển dân số để kịp xây dựng nhà ở & hạ tầng phục vụ sự tăng trưởng;
  3. Tỉnh bang không bao giờ hứa hẹn đảm bảo cấp quy chế PR cho bất kỳ ai. Tất cả các người nhập cư để tìm kiếm quy chế PR đều là tự nguyện. Bang PEI nổi tiếng là nơi dễ tìm kiếm quy chế PR, nhưng chúng ta khẳng định rằng tỉnh bang này không phải là nơi để kiếm quy chế PR thứ cấp hay thay thế;
  4. Cho dù nội dung này có thể không phù hợp ý nguyện của bạn, nhưng đó là thực tế phải chấp nhận. Chúng tôi phản đối việc tuyệt thực biểu tình kéo dài, vốn có thể gây hại đến sức khỏe của người tham gia;
  5. Chúng tôi kêu gọi ngừng biểu tình và tiến hành đối thoại tìm kiếm giải pháp.
  • Người biểu tình tiếp tục bày tỏ thái độ không hài lòng với trả lời của chính phủ, chuẩn bị cho một cuộc tuyệt thực mới.

*****

Tổng hợp, dịch: ANDREW DUONG RCI & TEAM

VisasToCanada TAGS: News Lao động tạm thời, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023

Nguồn tin gốc: Báo CBC News ngày 19/8/2024