PRINCE EDWARD ISLAND – CẬP NHẬT TÌNH HÌNH NHÂN CÔNG BIỂU TÌNH VÌ DI TRÚ 5/2024

CẬP NHẬT – LAO ĐỘNG BIỂU TÌNH TẠI PEI

Báo CBC News ngày 31/5/2024

NGÀY 31/5/2024, BÁO CBC NEWS CỦA CANADA ĐĂNG TIN CẬP NHẬT VỀ BIỂU TÌNH CỦA NHIỀU NHÂN CÔNG (LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN/ TẠM THỜI) TẠI BANG PRINCE EDWARD ISLAND YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN TỈNH BANG CÓ CHÍNH SÁCH DI TRÚ ƯU TIÊN CHO TRƯỜNG HỢP CỦA HỌ.

Từ đầu tháng 5/2024, nhiều công nhân làm việc tại bang Prince Edward Island (lao động tạm thời, có thời hạn) biểu tình phản đối chính sách di trú thay đổi của 2024 của Tỉnh (Chương trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP) theo hướng chung của toàn quốc là ưu tiên nhân lực các ngành thuộc 3 mảng (1) Chăm sóc sức khỏe, (2) Xây dựng và (3) Giáo dục Mầm non, khiến cơ hội của họ trở nên vô vọng. Đa số những người biểu tình đang làm trong ngành thực phẩm và dịch vụ bán lẻ. Bài viết liên quan ở đây.

Cách đây vài hôm, người biểu tình đã thực hiện tuyệt thực để gây thêm áp lực.

Hôm nay 31/5/2024, chính phủ Tỉnh bang đã hứa sẽ có sự điều chỉnh chính sách, cụ thể sẽ xem xét việc gia hạn work permit cho các đối tượng liên quan, nên cuộc biểu tình đã hạ nhiệt. Các cá nhân tuyệt thực đã ngừng hành động này. Tuy nhiên, cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn cho đến khi có kết quả cụ thể.

Dịch & thảo luận: ANDREW DUONG RCIC & TEAM
Link thông tin gốc liên quan: Báo CBC News ngày 31/5/2024