CẢI TỔ DI TRÚ CANADA – CẬP NHẬT BIỂU TÌNH XIN DI TRÚ TẠI P.E.I THÁNG 7/2024

CẬP NHẬT BIỂU TÌNH TẠI PEI 7/2024

Báo CBC News ngày 03/7/2024

NGÀY 03/7/2024, BÁO CBC NEWS CỦA CANADA TIẾP TỤC ĐĂNG TIN VỀ BIỂU TÌNH CỦA NHIỀU NHÂN CÔNG (LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN/ TẠM THỜI) TẠI BANG PRINCE EDWARD ISLAND VÌ LO NGẠI VỀ TƯƠNG LAI ĐỊNH CƯ CỦA HỌ TẠI BANG NÀY SAU KHI CHÍNH SÁCH DI TRÚ CỦA TỈNH BANG THAY ĐỔI.

Đầu năm 2024, bang Prince Edward Island đã thay đổi chính sách di trú của mình (Chương trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP) theo hướng chung của toàn quốc là ưu tiên nhân lực các ngành thuộc 3 mảng (1) Chăm sóc sức khỏe, (2) Xây dựng và (3) Giáo dục Mầm non. Chính sách này sẽ làm các nhân công đang làm việc trong các ngành khác (thực phẩm, sales, nông nghiệp…) bị mất khả năng xin định cư theo PNP dẫn đến sự phản đối.

Các bài viết trên Visa To Canada liên quan:

Ngày 17/5/2024Ngày 03/6/2024Ngày 07/7/2024

MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý CỦA BÀI BÁO

  1. Các hiệp hội BIPOC-USHR và Cooper Institute cùng kêu gọi Chính phủ PEI cho quyền đặc cách các lao động đang ở tại bang được lưu lại để tìm kiếm cơ hội mới;
  2. Bà Nouhad Mourad, điều phối viên BIPOC-USHR tại địa phương, cho rằng “người nhập cư mới cần được thêm hỗ trợ” và “Việc này không liên quan chỉ cộng đồng người Ấn Độ, đó là việc chung của cộng đồng người nhập cư mới…”;
  3. Sau thời gian tuyệt thực của người biểu tình, Chính quyền Bang có 2 tuần đàm phán. Sau đó, trong thông điệp chính thức của mình gửi người biểu tình ngày 18/6/2024 (đại diện là anh Rupinder Singh), Bộ trưởng Giáo dục & Dân số PEI khẳng định “sẽ không có thay đổi nào trong chính sách di trú của bang. Lượng người muốn PR là quá nhiều (12,000 đến 5/2024) so với khả năng tiếp nhận của Bang cho 2024 chỉ là 1,590 hồ sơ, nên việc lựa chọn là bắt buộc. Ứng viên tìm đến PEI là hoàn toàn tự nguyện, và PEI không hứa hẹn cấp PR cho tất cả…”;
  4. Rupinder cho biết hiện đã có khỏang 20 người rời khỏi Canada vì giấy phép làm việc (Work Permit) của họ đã hết hạn và không thể xin PR;
  5. Người biểu tình cho biết sẽ tìm cách lưu lại Canada (bằng visa du khách) sau khi WP hết hạn để tiếp tục đòi công bằng.

NHẬN ĐỊNH CỦA THE ANDREW DƯƠNG RCIC AND TEAM

  • Chương trinh Cải tổ Di trú Canada 10/2023 đã thể hiện tác dụng thực tế qua các tác động và phản ứng xã hội đang diễn ra tại nhiều địa phương. Hy vọng, lợi ích của Chương trình sẽ sớm thể hiện trong thực tế.
  • Thông điệp của Tỉnh Bang PEI đã rõ ràng và khá thuyết phục ở góc độ luật pháp.
  • Việc biểu tình đòi quyền lợi có thể có và hành động tuyệt thực là khá xa lạ so với văn hóa bản xứ tại Canada.
Dịch & thảo luận: ANDREW DUONG RCIC & TEAM
Link thông tin gốc liên quan: Báo CBC News ngày 03/7/2024