THÔNG BÁO NGHỈ LỄ – QUỐC KHÁNH CANADA 1 THÁNG 7 NĂM 2024

Công ty Andrew Dương RCIC & Team hân hạnh thông báo nghỉ lễ:

Các văn phòng công ty sẽ đóng cửa nghỉ lễ Quốc Khánh Canada 1/7 nhằm Thứ Hai.

Ngày thứ Ba 02/7/2024 hoạt động trở lại bình thường.

Các liên hệ khẩn cấp, vui lòng liên lạc: info@andrewduongrcic.ca

Trân trọng thông báo, ngày 30/6/2024

VisasToCanada TAGS: Sự kiện & Thông báo