Cải tổ Di trú Canada về DU HỌC – CHỈNH SỬA CHÍNH SÁCH CHO POST-GRADUATION WORK PERMIT 6/2024

IRCC THAY ĐỔI QUAY ĐỊNH CHO POST-GRAD WORK PERMIT (PGWP)

 TRONG CHÍNH SÁCH CẢI TỔ DI TRÚ CANADA / CẢI TỔ DU HỌC

Note: Để dễ theo dõi, loạt tin liên quan về các chi tiết mới của Chương trình Cải tổ Di trú / Du học Canada này sẽ được cập nhật thường xuyên bằng các bài tin mới kèm tất cả các đường dẫn (link) của các tin bài liên quan đã đăng trước đó.

  1. Bài ngày 06/6/2024: Tóm tắt các Chi tiết thay đổi cho Du học sinh.
  2. Bài hôm nay

**********

Ngày 21/6/2024, Bộ trưởng Di trú Canada IRCC công bố quyết định thay đổi trong chính sách cho Du học sinh, cụ thể là thay đổi trong chính sách Post-Grad Work Permit, sẽ chấm dứt cho phép xin PGWP tại cửa khẩu theo hình thức flagpoling (tạm xuất tái nhập). Quy định này sẽ có hiệu lực lập tức từ ngày hôm nay.

Đây được xem là các bước đi tiến đến mục tiêu chung hạn chế lượng Tạm cư tại Canada của Chương trình Cải tổ Di trú Canada 10/2023.

Post-Grad Work Permit hay còn gọi là Giấy Phép Làm Việc sau Tốt Nghiệp của Canada cấp cho Du học sinh vừa mới tốt nghiệp tại quốc gia này để có thể tiếp tục cư trú và tìm việc, làm việc tại đây. PGWP là một loại Giấy phép Lao động đặc biệt, người đủ điều kiện sẽ được cấp giấy phép làm việc mà không cần chủ lao động phải xin LMIA.

Du học sinh có thể xin PGWP bằng cách “tạm xuất tái nhập” vào Canada (flagpoling) để tận dụng luật và có thể được cấp PGWP trong ngày thay vì phải chờ nhiều tháng nếu nộp hồ sơ theo cách thông thường.

Tuy vậy, việc flagpoling tại các cửa khẩu để xin các loại giấy phép sẽ tạo áp lực thêm cho lực lượng Hải quan CBSA, vốn có trách nhiệm quan trọng nhất là đảm bảo lưu thông hàng hóa và con người qua lại ổn định an toàn và hợp pháp, theo lời Bộ trưởng Di trú & Quốc tịch Marc Miller và Bộ trưởng Công An Dominic LeBlanc phát biểu.

Do vậy, việc xin PGWP tại các cửa khẩu thông qua hình thức flagpoling sẽ chấm dứt từ hôm nay, 21/6/2024.

**********

Tổng hợp, dịch: ANDREW DUONG RCIC & TEAM

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh, News Chính sách Du học, News Lao động tạm thời, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023

Nguồn tham khảo: Website IRCC ngày 21/6/2024