NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ & VÙNG MIỀN TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ & VÙNG MIỀN

Ngành học mới tại University of Fraser Valley

NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ & VÙNG MIỀN TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV):

 • Bậc đào tạo: Cử nhân – (Bachelor of Planning for Regional and Community)
 • Cử nhân Quy hoạch Đô thị và Vùng miền (BRCP) là một chương trình liên ngành nhằm xây dựng mối liên hệ giữa nghiên cứu môi trường, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, chính sách và luật pháp, thiết kế đô thị, lịch sử và truyền thông, với chương trình làm việc tùy chọn. Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp với tư cách là Nhà lập kế hoạch chuyên nghiệp đã đăng ký làm việc với các tổ chức quốc tế, Chính phủ các quốc gia thứ nhất và chính quyền các cấp. Bằng cấp này cũng giúp sinh viên đủ điều kiện làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà hoạch định chính sách, công ty tư nhân và nhà phát triển ở địa phương và trên toàn cầu để giải quyết các thách thức như giao thông, không gian công cộng và công viên, khả năng chi trả nhà ở và an ninh lương thực.

Yêu cầu đầu vào

 • (*) Miễn yêu cầu về điểm số ở phổ thông (chỉ cần bằng tốt nghiệp phổ thông)
 • (**) Điều kiện Anh văn:
  Đầu vào trực tiếp: IELTS 6.5 không có kỹ năng nào dưới 6; Duolingo 110
  Bổ sung tiếng Anh 1 học kỳ: IELTS 6.0 không band nào dưới 5.5; Duolingo 100
 • (***) Có chương trình làm việc co-op & tiềm năng việc làm tốt ở bang BC

Các môn học tiêu biểu

 • Các vấn đề và chiến lược môi trường
 • Quy hoạch Nhà ở: Khả năng chi trả, Thiết kế và Chính sách
 • Địa lý xã hội: Trải nghiệm đô thị
 • Giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý
 • Địa lý của nghèo đói và phát triển
 • Chính sách quy hoạch và phát triển quốc tế: Thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Phát triển danh mục đầu tư cho thiết kế đồ họa và kỹ thuật số
 • Kể chuyện bằng video tài liệu
 • Nông nghiệp và đời sống nông thôn
 • Địa lý thực phẩm

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Triển vọng nghề nghiệp

Những tổ chức mà sinh viên có thể làm việc gồm:

 • Công ty tư vấn
 • Công ty phát triển
 • Cơ quan phát triển quốc tế
 • Hiệp hội Cư dân bản địa
 • Chính quyền địa phương/ tỉnh/ liên bang
 • Các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ

Công việc liên quan đến ngành

Sinh viên có thể ứng tuyển vào các công việc như sau:

 • Người lập kế hoạch cộng đồng
 • Người lập kế hoạch phát triển
 • Người lập kế hoạch khẩn cấp
 • Nhà quy hoạch môi trường
 • Người lập kế hoạch di sản
 • Công cụ lập kế hoạch công viên
 • Tư vấn quy hoạch
 • Công cụ lập kế hoạch xã hội
 • Người lập kế hoạch vận tải
 • Nhà quy hoạch nông thôn
 • Người thiết kế đô thị

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valley