KHẢO SÁT 2024 – KHÍA CẠNH KHÁC CỦA SỰ HỒI PHỤC “HÌNH CHỮ V”

Khía cạnh khác của sự hồi phục “hình chữ V”: Năm 2024 và quá trình chuyển đổi sang xu hướng tăng trưởng ổn định hơn trong tuyển sinh quốc tế.

Thông tin nổi bật:

Một phân tích mới xem năm 2024 là giai đoạn chuyển tiếp giữa sự gia tăng dịch chuyển của sinh viên quốc tế sau đại dịch với sự trở lại của tăng trưởng ổn định và bền vững hơn của ngành

Một số điểm đến du học lớn, bao gồm Canada, Úc và Vương quốc Anh, được dự báo ​​sẽ chứng kiến ​​số lượng sinh viên sụt giảm trong năm nay trước khi quay trở lại mô hình tăng trưởng dài hạn hơn.

Báo cáo cũng dự đoán sự thay đổi trong quan điểm tuyển sinh, chuyển từ tập trung vào số lượng sinh viên sang các yếu tố chất lượng dựa vào mức độ phù hợp của sinh viên và trải nghiệm của sinh viên.

Tổng hợp: Huệ Chi