HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI (Bachelor of Social Work)

tại University of Fraser Valley

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV):

  • Bậc đào tạo: Cử nhân – (Bachelor of Social Work)
  • Chương trình Cử nhân Công tác xã hội (Bachelor of Social Work) của UFV chuẩn bị cho nhân viên xã hội thực hành nghề nghiệp, phản ánh các nguyên tắc công bằng xã hội, bình đẳng và tôn trọng sự đa dạng. Chương trình Bachelor of Social Work được Hiệp hội Giáo dục Công tác Xã hội Canada (2012–2020) công nhận. Sinh viên Bachelor of Social Work đáp ứng kết quả học tập của UFV được tốt nghiệp và đủ điều kiện đăng ký với Hội đoàn Nhân viên Xã hội British Columbia (RSW).

  • Đào tạo công tác xã hội là một quá trình quan trọng tôn trọng các nguồn và dạng kiến ​​thức đa dạng đồng thời khuyến khích sự bất đồng chính kiến. Giảng viên Công tác xã hội của UFV cam kết nghiên cứu học thuật, bao gồm tranh luận về công tác xã hội và phúc lợi xã hội, đặc biệt chú ý đến cách xác định và giải quyết các vấn đề xã hội. Nội dung chương trình giải quyết các rào cản ngăn cản mọi người phát huy hết tiềm năng của mình. Với cam kết học tập suốt đời và phân tích chuyên sâu về áp bức, sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến ​​thức, kỹ năng và giá trị công tác xã hội chuyên nghiệp cần thiết để hợp tác làm việc với các cá nhân, gia đình, nhóm dân cư và cộng đồng trong môi trường đa dạng và đa văn hóa. Chương trình đóng góp vào nền tảng kiến ​​thức về công tác xã hội thông qua quan hệ đối tác với các cộng đồng chuyên môn và địa phương.
  • Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị để làm việc với các cá nhân, gia đình, nhóm dân cư và cộng đồng trong nhiều môi trường khác nhau, được tài trợ bởi cả các nguồn vốn chính phủ và phi chính phủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: phúc lợi trẻ em, các chương trình và dịch vụ dành cho phụ nữ, người nhập cư và khác biệt văn hóa, dịch vụ gia đình và cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, sức khỏe tâm thần, cải tạo, cai nghiện, dịch vụ cho người già, các chương trình bảo đảm thu nhập và thất nghiệp, môi trường bản địa, các dịch vụ và chương trình dành cho người khuyết tật và các nhu cầu đặc biệt.

Yêu cầu đầu vào

  • Chứng chỉ Diploma 2 năm, GPA 7.0
  • IETLS 6.5

Học phí

  • Học phí: 20.635 CAD/ năm
  • Sinh hoạt phí: 19.290 CAD/ năm

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valley & Apply Board