HỌC CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ XÃ HỘI TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV)

CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ XÃ HỘI (Social Service Worker Diploma)

tại University of Fraser Valley

CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ XÃ HỘI TẠI UNIVERSITY OF FRASER VALLEY (UFV):

  • Bậc đào tạo: Chứng chỉ chuyên môn – (Social Service Worker Diploma)
  • Chứng chỉ Nhân viên Dịch vụ Xã hội (Social Service Worker Diploma) là chương trình kéo dài hai năm, gồm 62 tín chỉ, chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các cơ sở dịch vụ xã hội và trường học. Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực cải tạo dựa vào cộng đồng, hỗ trợ gia đình, dịch vụ cho dân bản địa, sức khỏe tâm thần, chăm sóc nội trú, trường học, dịch vụ ổn định cuộc sống và dịch vụ dành cho phụ nữ.

  • Khóa chứng chỉ Nhân viên Dịch vụ Xã hội sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ năng liên quan đến việc làm đồng thời đạt được tín chỉ cấp đại học để lấy bằng Cử nhân Công tác Xã hội hoặc bằng cấp khác tại UFV. Vì vậy, một sinh viên quan tâm đến việc trở thành nhân viên xã hội sẽ có thể phát triển các kỹ năng và tìm kiếm việc làm với tư cách là nhân viên dịch vụ xã hội trước khi hoàn thành bằng cử nhân. Số tín chỉ chuyển tiếp tùy thuộc vào sự lựa chọn khóa học của sinh viên.

Yêu cầu đầu vào

  • Tốt nghiệp PTTH, GPA tối thiểu 5.3
  • IETLS 6.5

Học phí

  • Học phí: 20.635 CAD/ năm
  • Sinh hoạt phí: 19.290 CAD/ năm

Lưu ý: Các khóa học tại UFV rất cạnh tranh. Do đó, việc bạn có nhận được thư mời nhập học của UFV là không thể đảm bảo, ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của chương trình.

Để tìm hiểu về các yêu cầu dành riêng cho chương trình, hãy truy cập website:

Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: University of Fraser Valley & Apply Board