EXPRESS ENTRY – NGÀY 31/5/2024 MỜI 3,000 ỨNG VIÊN (CEC) #297

NGÀY 31/5/2024, MỜI 3,000 ỨNG VIÊN

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

TIẾP NGAY SAU ĐỢT #296, NGÀY 31/5/2024 CÓ THÊM 3,000 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO NỘP ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ CANADA (DIỆN LAO ĐỘNG KỸ NĂNG) THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY.

Ngày cuối tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nhập cư IRCC ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #297 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) là 3,000 ứng viên Canadian Experience Class (Kinh Nghiệm Canada). Điểm chuẩn của đợt #297 này là 522.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Nhiệt liệt chúc mừng 3,000 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu thành công, thì ước tính sẽ có thêm khoảng 7,500 người sẽ được cấp visa định cư Canada, và trở thành thường trú nhân Canada sau đợt cho phép thứ 297 lần này.
  • Express Entry là hệ thống tính điểm chuẩn và lựa chọn người định cư tại Canada, ứng viên muốn xin visa định cư có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống EE này phải thuộc vào 1 trong 3 diện như sau: Federal Skilled Workers, Canada Experience Class, Federal Skilled Trades.
  • Express Entry được coi là một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada theo các diện lao động tay nghề rất chuẩn mực. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ người nhập cư có chất lượng cao.
  • Với chính sách xiết chặt để kéo giảm di dân mới của Canada từ cuối năm 2023, các ứng viên được chọn trên hệ thống Express Entry quả thật là rất tuyệt vời. Các ứng viên này, với năng lực xuất sắc của mình, sẽ được cơ hội rõ rệt để đưa cả gia đình định cư Canada với một thời gian ngắn nhất, đơn giản nhất và ít tốn kém nhất…
Dịch & thảo luận: Andrew Duong RCIC & Team

Nguồn: Website Bộ Di trú Canada IRCC