EXPRESS ENTRY – NGÀY 04/7/2024 MỜI 1,800 ỨNG VIÊN (TRADE) #300

NGÀY 04/7/2024, MỜI 1800 ỨNG VIÊN

được Bộ Di trú Canada chọn cho xin định cư thông qua EXPRESS ENTRY

NGÀY 04/7/2024 CÓ THÊM 1,800 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN CHO NỘP ĐƠN XIN ĐỊNH CƯ CANADA (DIỆN LAO ĐỘNG KỸ NĂNG) THÔNG QUA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY.

Lần thứ hai trong tuần đầu tháng 7 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nhập cư IRCC ra quyết định công bố điểm chuẩn cho đợt lựa chọn số #300 của hệ thống Express Entry, và số lượng ứng viên được chọn cho nộp hồ sơ (được ITA) để xin định cư diện lao động (skilled workers) là 1,800 ứng viên Trade (Thợ lành nghề). Điểm chuẩn của đợt #300 này là 436.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA DI TRÚ CANADA RCIC

  • Nhiệt liệt chúc mừng 1,800 ứng viên cùng gia đình họ được cơ hội xin định cư. Nếu các ứng viên đều sẽ thành công, thì ước tính sẽ có thêm khoảng 4,500 người sẽ được cấp visa định cư Canada, và trở thành thường trú nhân Canada sau đợt cho phép thứ 300 lần này. Kể từ lần chọn gần nhất cho ứng viên Thợ Lành nghề TRADES ngày 19/12/2023 (đợt #276), đến nay đã hơn 6 tháng rưỡi mới có thêm 1 đợt chọn cho diện tương tự;
  • Express Entry là hệ thống tính điểm chuẩn và lựa chọn người định cư tại Canada, ứng viên muốn xin visa định cư có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống EE này phải thuộc vào 1 trong 3 diện như sau: Federal Skilled Workers, Canada Experience Class, Federal Skilled Trades. Các màng xin định cư lớn khác như Bảo lãnh Gia đình, Tị nạn,… không thuộc phạm vi xử lý của hệ thống Express Entry;
  • Các ứng viên thuộc mảng Lựa Chọn Tỉnh Bang có thể thuộc vào 1 trong 3 diện lớn của EE nêu trên;
  • Express Entry được coi là một hệ thống tính điểm và quản lý hồ sơ cho ứng viên toàn cầu muốn xin định cư vào Canada theo các diện lao động tay nghề rất chuẩn mực. Hiện tại, với việc sở hữu và vận hành hiệu quả hệ thống Express Entry này, chính phủ Canada cho thấy sự vượt trội trong lĩnh vực di trú của mình. Hiện đại hóa hệ thống di trú, bao gồm việc sử dụng Express Entry, cũng mang lại cho đất nước Canada nhiều lợi ích, nhất là từ người nhập cư có chất lượng cao.
  • Với chính sách xiết chặt để kéo giảm di dân mới của Canada từ cuối năm 2023, các ứng viên được chọn trên hệ thống Express Entry quả thật là rất tuyệt vời. Các ứng viên này, với năng lực xuất sắc của mình, sẽ được cơ hội rõ rệt để đưa cả gia đình định cư Canada với một thời gian ngắn nhất, đơn giản nhất và ít tốn kém nhất…
  • Điểm CRS cho diện Trade sẽ khá thấp so với các diện khác.
Dịch & thảo luận: Andrew Duong RCIC & Team

Nguồn: Website Bộ Di trú Canada IRCC