BÀI HỌC VIDEO – ĐỊNH CƯ KINH DOANH CHO DU HỌC SINH CANADA SAU TỐT NGHIỆP

CƠ HỘI NÀO CHO DU HỌC SINH CANADA SAU TỐT NGHIỆP?

Visas To Canada #25/06/2024

Video published: 25-06-2024
Tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC
Các diện Định cư Kinh doanh cho Du Học Sinh Canada sau tốt nghiệp thường thuộc vào chương trình Lựa Chọn Tỉnh Bang PNP của các Tỉnh Bang với nhiều điều kiện và lợi ích để có thể định cư Canada.
Tư vấn bởi:
• Dương Trần Tuấn Anh – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R509573, Công ty Andrew Duong RCIC & Team
• Cấn Hùng Việt – Chuyên gia Luật di trú Canada (RCIC), R511916, Công ty Immigration Pro Canada