5 XU HƯỚNG CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ TRONG NĂM 2024

Ngày 05/02/2024, Hội đồng Anh đã xuất bản Báo cáo 5 xu hướng năm 2024, nhấn mạnh những trở ngại ngày càng tăng đối với việc tuyển sinh sinh viên quốc tế vào năm 2024.

Được thúc đẩy bởi các vấn đề từ áp lực chính trị đối với việc nhập cư đến chi phí học tập tại Vương quốc Anh ngày càng tăng tại các thị trường gửi đi lớn, năm 2024 có thể sẽ là năm đánh dấu sự kết thúc của sự bùng nổ của du học sinh quốc tế sau Covid.

Báo cáo đưa ra cái nhìn tổng thể về năm xu hướng giáo dục quốc tế nổi bật ở Đông Á trong năm tới. Năm xu hướng chính là:

  • Thời kỳ hậu Covid
  • Chính sách thắt chặt nhập cư
  • Nước Mỹ thức tỉnh
  • Tình trạng ít việc làm hơn ở Trung Quốc, sinh viên có nhu cầu cao hơn
  • Tỷ giá hối đoái hạn chế trao đổi sinh viên

Tổng hợp: Huệ Chi