5 NGÀNH NGHỀ CHÍNH TẠI CAMBRIAN COLLEGE VÀ CÁC NGÀNH HỌC TƯƠNG ỨNG

5 NGÀNH NGHỀ CHÍNH TẠI SUDBURY VÀ CÁC NGÀNH HỌC TƯƠNG ỨNG

Cao đẳng công lập Cambrian tại Tỉnh/Bang Ontario

1. Mining (khai thác khoáng sản)
 • Các nhà tuyển dụng chính: Vale Canada Ltd; Xtratan; Mirarco; Glencore

Ngành tương ứng: Kỹ sư/ KTV khai khoáng (Mining Engineering Technician/ Mining Engineering Technology)

 • Thời gian học: 2 năm – 3 năm
 • Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (ko kỹ năng 5.5)
 • Intake: tháng 9
 • Chương trình có co-op lên đến 16 tuần, fieldtrip 10 ngày tại các mỏ khoáng sản Sudbury hoặc trong Ontario.
2. Health (Sức khỏe – Y Tế)
 • Các nhà tuyển dụng chính: Health Sciences North; St Joseph Health Centre; Plan A Healthcare; Home Instead
Ngành tương ứng:
 • Personal Support Worker – 8 tháng (intake tháng 1,5,9)
 • Fitness and Health Promotion – 2 năm (intake tháng 1,9)
 • Massage Therapy – 3 năm (intake tháng 1,9)
 • Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant – 2 năm (intake tháng 1,9)

 CHI TIẾT CHUNG

 • Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (không kỹ năng 5.5)
 • Các chương trình trên đều có Co-op và placement
 • Practical Nursing – 2 năm – Intake: tháng 9
  • Thời gian học: 2 năm  – 3 năm
  • Yêu cầu đầu vào tối thiểu: IELTS 6.5 (ko kỹ năng 6.0) – Toán/ Hóa/ Sinh lớp 12: 7.0+
3. Education (Giáo dục)
 • Các nhà tuyển dụng chính: Rainbow District School Board; Sudbury Catholic District School Board; Conseil scolaire catholique Nouvelon; Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario
Ngành tương ứng: Giáo dục mầm non (Early Childhood Education)
 • Thời gian học: 2 năm
 • Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
 • Intake: tháng 5 và tháng 9
 • Chương trình có 4 kỳ placement đều có trong mỗi học kỳ
4. Finance/ Business (Tài chính/ Kinh doanh)
 • Các nhà tuyển dụng chính: Sudbury Tax Office; Canada Revenue Agency; Scotia Bank; TD Bank; Royal Bank of Canada RBC; KPMG
Ngành tương ứng: Business Accounting, Business Administration
 • Thời gian học: 2 năm – 3 năm
 • Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (ko kỹ năng 5.5)
 • Intake: tháng 1, tháng 5 và tháng 9
5. Technology/ Engineering (Kỹ thuật/ công nghệ)
 • Các nhà tuyển dụng chính: Hatch; Ionic Mechatronics; Inovinta; Hard-Line Solutions; Milman Industries; Tulloch Engineering
Ngành tương ứng:
 • Chemical Engineering Technology
 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Electromechanical Engineering
 • Heating, Ventilation, and Air Conditioning Technician
 • Motive Power Technician
 • Welding and Fabrication Technician
 • Heavy Equipment Technician
 • Industrial Mechanical Millwright Technician

CHI TIẾT CHUNG

 • Thời gian học: 2 năm
 • Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (ko kỹ năng 5.5)
 • Intake: tháng 1 và tháng 9
 • Các chương trình trên đều có Co-op và placement
Những điểm nổi bật tại trường Cambrian College:
Các ưu đãi dành cho sinh viên Việt Nam:
 • Miễn phí phí ghi danh 95$ CAD
 • Giảm giá phí KTX 425$ CAD mỗi tháng (áp dụng kỳ đầu tiên)
 • Tặng voucher mua sách trị giá 500$CAD
 • Miễn phí taxi đón tại sân bay/ trạm xe bus Sudbury
 • Miễn phí 2 đêm khách sạn tại Sudbury
 • Chương trình học bổng từ 500$ – 1000$ cho các học sinh sau hoàn thành kỳ đầu tiên tại trường và đạt điểm GPA 3.5 trở lên
Tổng hợp: Huệ Chi

Nguồn: Cambrian College