KHẢO SÁT 2024 – MỐI QUAN TÂM CÁC ĐIỂM DU HỌC THAY THẾ

Khảo sát từ các đại lý du học cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với các điểm đến thay thế; nhiều sinh viên thực hiện kế hoạch “phòng ngừa” bằng cách nộp nhiều đơn đăng ký.

Những điểm nổi bật:

Tổng cộng có 1240 đại lý du học từ hơn 65 quốc gia đã tham gia trả lời Cuộc khảo sát toàn cầu hàng năm của Tổ chức INTO vào tháng 3/2024. Trung Quốc và Ấn Độ chiếm khoảng một nửa mẫu.

Cuộc khảo sát cho thấy số lượng đơn đăng ký du học bởi sinh viên và đại lý du học ngày càng tăng, Lượng đơn đăng ký cao xuất phát từ việc sinh viên thiếu sự rõ ràng và chắc chắn về chính sách của các điểm đến ưa thích và từ việc tìm kiếm “giao dịch tốt nhất”

  • Vấn đề về khả năng chi trả: Hơn 80% đại lý du học đồng ý rằng các cuộc tư vấn về du học đang ngày càng tập trung vào chi phí.
  • Các điểm đến thay thế ở Châu u và Châu Á đang trở nên phổ biến hơn nhiều sau khi có chính sách mới ở các điểm đến du học Big Four

Tổng hợp: Huệ Chi