Cải tổ Di trú Canada / DU HỌC – BÁO CÁO BỘ NGOẠI GIAO (#1) TÌNH HÌNH DU HỌC ĐẾN 2022

BÁO CÁO VỀ DU HỌC CANADA ĐẾN 2022 CỦA CÔNG TY ROSLYN KUNIN & ASSOCIATES (RKA) ĐẾN BỘ NGOẠI GIAO CANADA 

(PHẦN 1)

NGÀY 25/6/2024, BỘ NGOẠI GIAO CANADA ĐĂNG TIN CHÍNH THỨC VỀ BÁO CÁO DU HỌC SINH CANADA ĐẾN HẾT NĂM 2022. MỘT BÁO CÁO THỰC HIỆN BỞI CÔNG TY TƯ VẤN R.K.A.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý LIÊN QUAN TÁC ĐỘNG KINH TẾ TỪ DU HỌC SINH.

  1. Năm 2022, ước tính Du học sinh tại Canada đã đóng góp một khoản tiền vào nền kinh tế của Canada là $37.3 tỉ đôla. Theo đó, đã đóng góp vào GDP cho Canada là $30.9 tỉ, chiếm 1.2% tổng sản lượng GDP của Canada năm 2022.
  2.  Lượng tiền đóng góp này bao gồm học phí, các chi phí của du học sinh, và tiêu xài của thân nhân gia đình họ tại Canada.
  3. Lượng du học sinh đến từ Ấn Độ là nhiều nhất, tỉnh bang Ontario tiếp nhận nhiều nhất lượng du học sinh cùng với lượng tài chính lớn nhất.
  4. Top 5 Tỉnh bang dẫn đầu về sở hữu lượng du học sinh cùng lượng tiền tiêu dùng tương ứng lần lượt là: (1) Ontario 432,272 người với lượng tiền tiêu xài là $20,795.3 triệu đôla, tiếp theo là (2) bang British Columbia với 186,886 người và $7,523.3 triệu đôla, thứ (3) là bang Quebec là 102,403 người với $4,245.1 triệu đôla, tiếp theo thứ (4) là bang Alberta với 44,766 người và $1,892.4 triệu đôla, và thứ (5) là bang Manitoba với 21,765 người cùng $780.1 triệu đôla tiêu dùng.
  5. Đáng chú ý, các bang nhỏ phía Đông Đại Tây Dương cũng có lượng du học sinh đáng kể, như Nova Scotia với 21,200 người và $837.9 triệu đôla, hơn cả bang Saskatchewan. Bang New Brunswich cũng có con số 11,157 người cùng $392.6 triệu đôla gần như Saskatchewan với 13,279 người với 460.9 triệu đôla.
  6. Để dễ hình dung, báo cáo cũng nêu ra so sánh giữa thu nhập từ du học sinh ($37.3 tỉ) so với tổng sản phẩm xuất khẩu dịch vụ ($173.0 tỉ) là 22.2%, so với tổng sản phẩm xuất khẩu hàng hóa ($779.1 tỉ) là 4.8%. Thu nhập từ Du học sinh chiếm một con số đáng kể cho tổng thu nhập của Canada.

*****

Tổng hợp, dịch: ANDREW DUONG RCIC & TEAM

VisasToCanada TAGS: News Chính sách Tạm cư, News Chính sách Du học, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023, News Du học sinh

Nguồn tin gốc: Website của IRCC